Výbor pro zdravotnictví
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 4 (16. listopadu 2006)
č. 6 (22. listopadu 2006)

Zápisy z jednání

č. 7 (18. ledna 2007)
č. 3 (5. října 2006)

Usnesení

č. 22k Výročním zprávám a závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2005 (sněmovní tisk č. 93) (18. ledna 2007)
č. 7o zřízení podvýboru výboru pro zdravotnictví pro oblasti financované ze státního rozpočtu - výzkum, investice, dotace (26. září 2006)
č. 29k vládnímu návrhu státního závěrečného účtu za rok 2006 - kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví (23. května 2007)
č. 43k návrhu termínu a pořadu 15. schůze výboru (30. listopadu 2007)
č. 26k postoupení informace o způsobu úhrad zdravotní péče v roce 2007, informace o změnách ve stanovení úhrad léků ze zdravotního pojištění a zásad změn Sazebníku zdravotních výkonů a zásad změn způsobu úhrad péče pro rok 2008 Ministerstvem zdravotnictví k projednání podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví – zdravotní pojišťovny, úhrady péče, lékovou politiku a lázeňství (21. února 2007)ISP (příhlásit)