Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 32
č. 31

Zápisy z jednání

č. 33
č. 32

Usnesení

č. 142 (20. května 1998)
č. 122K přijetí zahraniční delegace v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. (4. března 1998)
č. 107K informaci o koncepci budoucího slučování vojenských a civilních lůžkových zařízení (15. ledna 1998)
č. 141k pořádání "Abilympiády 2000" v Praze. (5. května 1998)
č. 140k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách, o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tisk 338). (5. května 1998)ISP (příhlásit)