Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 5 (16. října 2019)
č. 4 (16. dubna 2019)

Usnesení

č. 8k termínu a pořadu schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (16. dubna 2019)
č. 7ke stavu přípravy podmínek čerpání z evropských fondů v rámci příštího programového období 2021-2027 (16. dubna 2019)
č. 6ke stavu čerpání z evropských fondů a možným rizikům v rámci současného programového období 2014-2020 a stavu přípravy podmínek čerpání z evropských fondů f rámci příštího programového období (16. dubna 2019)
č. 5k termínu a pořadu schůze podvýboru pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci (5. prosince 2018)
č. 4ke stavu čerpání finančních prostředků evropských fondů v programovém období 2014-2020 (plnění pravidla n+3) a stavu vyjednávání nového programového období (5. prosince 2018)ISP (příhlásit)