Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 12 (29. října 2019)
č. 11 (11. června 2019)

Usnesení

č. 13k problematice dobrovolné registrace k DPH (29. října 2019)
č. 12k problematice Doing Business (11. června 2019)
č. 11ve věci spolupráce Ministerstva financí a Finanční správy (11. června 2019)
č. 9k problematice administrativní zátěže podnikatelů (4. září 2018)
č. 8k problematice GDPR (19. června 2018)



ISP (příhlásit)