Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 19 (23. dubna 2019)
č. 17 (3. dubna 2019)

Zápisy z jednání

č. 19příloha (23. dubna 2019)
č. 17 (3. dubna 2019)

Usnesení

č. 118k navýšení počtu členů a volbě člena podvýboru pro regionální školství (23. dubna 2019)
č. 117k pověření posl. Miloslavy Rutové k vedení podvýboru pro regionální školství (23. dubna 2019)
č. 116k pověření posl. Karla Raise k vedení výboru do volby předsedy výboru (23. dubna 2019)
č. 115k návrhu termínu a pořadu příští schůze (3. dubna 2019)
č. 114k volbě volební komise pro volbu nového předsedy výboru (3. dubna 2019)

Záznamy z jednání

č. 69záznam k Návrhu poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 115) (5. září 2018)

Semináře

Je výuka dějepisu na českých školách neutrální nebo prosovětská? (20. února 2019)ISP (příhlásit)