Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 22pokračování (3. a 26. dubna 2019)
č. 22 (3. dubna 2019)

Zápisy z jednání

č. 21 (20. března 2019)
č. 221. část (3. dubna 2019)

Usnesení

č. 237k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů (20. března 2019)
č. 236k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (20. března 2019)
č. 235k žádosti kapitoly 358 - Ústavní soud o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 398 - Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva a kapitolou 358 - Ústavní soud a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 358 - Ústavní soud (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (20. března 2019)
č. 234k žádosti kapitoly 358 - Ústavní soud o schválení rozpočtového opatření mezi kapitolou 398 - Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva a kapitolou 358 - Ústavní soud a o změnu závazných ukazatelů kapitoly 358 - Ústavní soud (podle § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (20. března 2019)
č. 233ke Zprávě České národní banky o inflaci - leden 2019 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2018) (20. března 2019)ISP (příhlásit)