Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 33 (11. prosince 2019)
č. 32 (20. listopadu 2019)

Zápisy z jednání

č. 32 (20. listopadu 2019)
č. 31 (30. října 2019)

Usnesení

č. 334k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (sněmovní tisk 605) a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020 (2. čtení) (20. listopadu 2019)
č. 336k žádosti o změnu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2019, kapitoly 313 - Ministerstva práce a sociálních věcí podle § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (20. listopadu 2019)
č. 335k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2020, kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa včetně dotací neziskovým a obdobným organizacím (20. listopadu 2019)
č. 333ke schválení pořadu 33. schůze rozpočtového výboru (20. listopadu 2019)
č. 332k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (20. listopadu 2019)ISP (příhlásit)