Akce 3. září 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Petiční výbor
č. 22 (3. září 2019) 
Volební výbor
č. 16 (3. září 2019) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 13 (3. září 2019) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 10 (3. září 2019) 
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 12 (3. září 2019) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Spolupráce lékařských fakult a fakultních nemocnic – univerzitní nemocnice jako jedna z cest? (3. září 2019) ISP (příhlásit)