Akce 19. června 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro evropské záležitosti
č. 31 (19. června 2019) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 8 (18. až 20. června 2019) 
PV - Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
č. 10 (19. června 2019) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)