Akce 30. dubna 2019

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Petiční výbor
č. 19 (30. dubna 2019) 
Zemědělský výbor
č. 22 (30. dubna 2019) 
ORGV - Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
č. 4 (30. dubna 2019) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů – II. (30. dubna 2019) 
Výbor pro zdravotnictví
Budoucnost systému úhrad akutní lůžkové péče v ČR - Přinese DRG za stejnou práci stejné peníze?....ve stejném typu nemocnice? (30. dubna 2019) ISP (příhlásit)