Akce 19. prosince 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 28 (19. prosince 2018) 
Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
č. 4 (19. prosince  2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)