Akce 1. listopadu 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Výbor pro evropské záležitosti
č. 19 (1. listopadu 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 28 (1. listopadu 2018) 
Stálá komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
č. 3, nová (1. listopadu 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 9 (1. listopadu 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 5 (1. listopadu 2018) 
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 4 (1. listopadu 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 5, změna místnosti (1. listopadu 2018) 
VEZ - Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
č. 3 (1. listopadu 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

20. schůze (23. října až 14. listopadu 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace
ISP (příhlásit)