Akce 24. října 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 24 (24. října 2018) 
Volební výbor
č. 11 (24. října 2018) 
Výbor pro obranu
č. 16 (24. října 2018) 
Výbor pro sociální politiku
č. 19 (24. října 2018) 
Zahraniční výbor
č. 19 (24. října 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
č. 4 (24. října 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)