Akce 11. října 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 23 (11. října 2018) 
Kontrolní výbor
č. 11, upravená (11. října 2018) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 17 (11. října 2018) 
Hospodářský výbor
č. 19 (11. října 2018) 
Výbor pro sociální politiku
č. 17 (11. a  12. října 2018) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 12 (11. října 2018) 
Vyšetřovací komise k OKD
č. 11 (11. a 12. října 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
č. 3 (11. října2018) 
ZAV - Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
č. 3 (11. října 2018) ISP (příhlásit)