Akce 10. října 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 13 (10. října 2018) 
Hospodářský výbor
č. 18 (10. října 2018) 
Ústavně právní výbor
č. 27 (10. října 2018) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 11 (10. října 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 27 (10. října 2018) 
Zemědělský výbor
č. 15 (10. října 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 8 (10. října 2018) 
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 10 (10. října 2018) 
UPV - Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
č. 1 (10. října 2018,) 

Semináře

Výbor pro životní prostředí
Kulatý stůl k novele zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (tisk 173) (10. října 2018) ISP (příhlásit)