Akce 4. září 2018

Zpráva

Studentské stáže u poslanců (termín přihlášek do 12. října) (4. 9. 2018)
Poslanecká sněmovnaorganizuje pro studentky astudenty vysokých škol stáže zaměřené na spolupráci sjednotlivými poslankyněmi aposlanci, přihlášky pro termín listopad 2018-březen 2019 můžete podávat do 12. října.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Petiční výbor
č. 10 (4. září 2018) 
Volební výbor
č. 9 (4. září 2018) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 11 (4. až 6. září 2018) 
HV - Podvýbor pro energetiku
č. 5 (4. září 2018) 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 7 (4. září 2018) 
VO - Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
č. 4 (4. září 2018) 
VSP - Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy
č. 3 (4. září 2018) 
PV - Podvýbor pro svobodu slova a média
č. 4 (4. září 2018) ISP (příhlásit)