Akce 28. června 2018

Zpráva

Oficiální návštěva předsedy Radka Vondráčka v Bulharsku (28. 6. 2018)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Hospodářský výbor
č. 15 (28. června 2018) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 3 (28. června 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 5 (28. června 2018) 
Vyšetřovací komise k OKD
č. 6 (28. června 2018) 
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 7 (28. června 2018) 
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 3 (28. června 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

16. schůze (26. června až 10. července 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace
ISP (příhlásit)