Akce 27. června 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 17 (27. června 2018) 
Výbor pro obranu
č. 13 (27. června 2018) 
VZ - Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
č. 3 (27. června 2018) 
RV - Podvýbor pro daně, cla a loterie
č. 2 (27. června 2018) 
VZP - Podvýbor pro udržitelný rozvoj
č. 1 (27. června 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

16. schůze (26. června až 10. července 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace
ISP (příhlásit)