Akce 26. června 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 14 (26. června 2018) 
Ústavně právní výbor
č. 21 (26. června 2018) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 10 (26. června 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit)