Akce 25. června 2018

Zpráva

Slavnostní předání dekretů o udělení znaků a vlajek obcím ČR (25. 6. 2018)


Program semináře Otevřená data a otevřené vzdělávací zdroje (25. 6. 2018)


Přes šedesát obcí získalo nově právo používat své vlajky nebo znaky (25. 6. 2018)
Dekrety oudělení obecního symbolu - znaku nebo vlajky -předal vpondělí25. června2018starostkám astarostůmvíce nežšedesátiobcí, městysů aměstČeské republiky ve Sněmovně její předsedaRadek Vondráček.
ISP (příhlásit)