Akce 22. června 2018

Zpráva

Společný seminář AV ČR a PS k pitné vodě (22. 6. 2018)
Seminář pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové apředsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové se věnoval znečištění vodních zdrojů,vodárenství, mikroplastům ve vodě iobecně kvalitě pitné vody vČR.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Hospodářský výbor
č. 14 (21. a 22. června 2018) 
VSR - Podvýbor pro e – Government
č. 6 (22. června 2018) 

Semináře

Výbor pro životní prostředí
Pitná voda je – a bude? (22. června 2018) ISP (příhlásit)