Akce 20. června 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 10 (20. června 2018) 
Kontrolní výbor
č. 9 (19. až 21. června 2018) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 14 (20. června 2018) 
Hospodářský výbor
č. 13 (20. června 2018) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 8 (20. června 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 20 (20. června 2018) 
Výbor pro životní prostředí
č. 10, upravená (20. června 2018) 
Zemědělský výbor
č. 12 (20. června 2018) 
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 6 (20. června 2018) 
ZEV - Podvýbor pro lesní hospodářství
č. 5 (20. června 2018) 
VSR - Podvýbor pro e – Government
č. 5 (20. června 2018) 
VB - Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
č. 3 (20. června 2018) 

Semináře

Výbor pro bezpečnost
Genotypování variet konopí pro účely trestního řízení (20. června 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
Problematika nízké proočkovanosti nepovinných očkování v České republice (20. června 2018) 
Výbor pro životní prostředí
Kulatý stůl k problematice jezů na Labi (20. června 2018) ISP (příhlásit)