Akce 12. června 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 3 (12. června 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 3 (12. až 14. června 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 3, změna programu (12. června 2018) 
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 5 (12. června 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

13. schůze (22. května až 13. června 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace
ISP (příhlásit)