Akce 6. června 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 9 (6. června 2018) 
Rozpočtový výbor
č. 9, upravená (6. června 2018) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 13 (6. června 2018) 
Výbor pro obranu
č. 12 (6. června 2018) 
Zemědělský výbor
č. 11 (6. června 2018) 
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 5 (6. června 2018) 
ZEV - Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
č. 3 (6. června 2018) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Dětská paliativní péče (6. června 2018) ISP (příhlásit)