Akce 23. května 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 14 (23. května 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 18 (23. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu
č. 3 (23.  května 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

13. schůze (22. května až 13. června 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace
ISP (příhlásit)