Akce 22. května 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 11 (22. května 2018) 
Mandátový a imunitní výbor
č. 13 (22. května 2018) 
VB - Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
č. 3 (22. května 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

13. schůze (22. května až 13. června 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelace
ISP (příhlásit)