Akce 10. května 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 13 (10. května 2018) 
Kontrolní výbor
č. 8 (10. května 2018) 
Volební výbor
č. 6 (10. května 2018) 
Výbor pro bezpečnost
č. 8 (10. května 2018) 
Výbor pro sociální politiku
č. 12 (10. května 2018) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 8 (10. května 2018) 
Zahraniční výbor
č. 14, upravená (10. května 2018) 
Zemědělský výbor
č. 10 (9. a 10. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 2 (10. května 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 2 (10. května 2018) 
KV - Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
č. 3 (10. května 2018) 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 4 (10. května 2018) 
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 4 (10. května 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
č. 1 (10. května 2018) 
ZAV - Podvýbor pro styky s krajany
č. 2 (10. května 2018) 

Semináře

Hospodářský výbor
Úloha železnice v udržitelné multimodální mobilitě (10. května 2018) 
Výbor pro životní prostředí
Budoucnost hnědouhelných regionů v Evropě (10. května 2018) ISP (příhlásit)