Akce 10. května 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 13 (10. května 2018) 
Kontrolní výbor
č. 8 (10. května 2018) 
Volební výbor
č. 6 (10. května 2018) ISP (příhlásit)