Akce 25. dubna 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 7 (25. dubna 2018) 
Rozpočtový výbor
č. 7, upravená (25. dubna 2018) 
Hospodářský výbor
č. 9 (25. a 26. dubna 2018) 
Ústavně právní výbor
č. 16 (25. dubna 2018) 
Výbor pro obranu
č. 8 (25. dubna 2018) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 6 (25. a 26. dubna 2018) 
Výbor pro životní prostředí
č. 8 (25. dubna 2018) 
Zahraniční výbor
č. 11 (25. a 26. dubna 2018) 
Zemědělský výbor
č. 9 (25. dubna 2018) 
Stálá komise pro Ústavu České republiky
č. 1 (25. dubna 2018) 
Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 1 (25. dubna 2018) 
VZP - Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
č. 1 (25. dubna 2018) 
VEZ - Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
č. 1 (25. dubna 2018) 

Semináře

Petiční výbor
Možnosti a limity celostátního referenda (25. dubna 2018) ISP (příhlásit)