Akce 20. března 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 1 (20. až 22. března 2018) 
UPV - Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
č. 2 (20. března 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

7. schůze (27. února až 21. března 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelaceISP (příhlásit)