Akce 16. března 2018

Zpráva

Ocenění za přínos pro letectví, kosmonautiku a jejich propagaci (16. 3. 2018)
Deset jednotlivců a tři kolektivy dnes převzali z rukou členů podvýboru Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny pro letectví a vesmírný program a Rady pro výběr oceněných, působící při tomto podvýboru, ocenění za celoživotní přínos pro československé letectví, kosmonautiku a jejich propagaci za rok 2017.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

HV - Podvýbor pro letectví a vesmírný program
č. 3 (16. března 2018) ISP (příhlásit)