Akce 14. března 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 6 (14. března 2018) 
Rozpočtový výbor
č. 6, upravená pozvánka (14. března 2018) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 8 (14. března 2018) 
Hospodářský výbor
č. 7 (14. března 2018) 
Výbor pro obranu
č. 6 (14. března 2018) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 5 (14. března 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 11 (14. března 2018) 
Výbor pro životní prostředí
č. 6 (14. března 2018) 
Zahraniční výbor
č. 8 (14. a 15. března 2018) 
Zemědělský výbor
č. 7 (14. března 2018) 
VZ - Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
č. 1 (14. března 2018) 
VVVKM - Podvýbor pro sport
č. 2 (14. března 2018) 
ZEV - Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
č. 1 (14. března 2018) 
ZEV - Podvýbor pro lesní hospodářství
č. 1 (14. března 2018) 
ZEV - Podvýbor pro vodní hospodářství
č. 1 (14. března 2018) 
ZEV - Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
č. 1 (14. března 2018) 
ZEV - Podvýbor pro rozvoj venkova
č. 1 (14. března 2018) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Vzácná onemocnění: co přinese rok 2018 (14. března 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
Zákon o reklamě (14. března 2018) ISP (příhlásit)