Akce 24. ledna 2018

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 5 (24. ledna 2018) 
Ústavně právní výbor
č. 5 (24. ledna 2018) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 7 (24. ledna 2018) 
Stálá komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
č. 1 (24. ledna 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

6. schůze (17. až 26. ledna 2018) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelaceISP (příhlásit)