Akce 16. ledna 2018

Zpráva

Sněmovna hlasováním neschválila návrh na vyslovení důvěry vládě ČR (16. 1. 2018)
Podle čl. 68 Ústavy ČR jmenuje prezident republiky znovu předsedu vlády a na jeho návrh i ostatní členy vlády a ta opětpředstoupí před Sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. Písemný přepis sněmovníhojednání je dostupný zde:

Cena F. L. Riegra za nejlepší diplomovou práci (do 28. 2. 2018) (16. 1. 2018)
Předseda Poslanecké sněmovny ocení vroce 2018 autory nejlepších kvalifikačních prací cenou Františka Ladislava Riegra.

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 7 (16. ledna 2018) 

Schůze Poslanecké sněmovny

5. schůze (10. a 16. ledna 2018) - pořad schůze, stenoprotokolyISP (příhlásit)