Akce 14. prosince 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 7 (14. prosince 2017) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 3 (14. prosince 2017) 
Zemědělský výbor
č. 3 (14. prosince 2017) ISP (příhlásit)