Akce 13. prosince 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Organizační výbor
č. 2 (13. prosince 2017) 
Kontrolní výbor
č. 3 (13. prosince 2017) 
Hospodářský výbor
č. 3 (13. prosince 2017) 

Schůze Poslanecké sněmovny

Navrženo jednání Poslanecké sněmovny.ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)