Akce 12. prosince 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 4 (12. prosince 2017) 
Volební výbor
č. 3 (12. prosince 2017) 

Schůze Poslanecké sněmovny

4. schůze (12. až 19. prosince 2017) - pořad schůze, stenoprotokolyISP (příhlásit)