Akce 22. listopadu 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 3 (22. listopadu 2017) 
Mandátový a imunitní výbor
č. 1 (22. listopadu 2017) 

Schůze Poslanecké sněmovny

1. schůze (20. až 24. listopadu 2017) - pořad schůze, stenoprotokolyISP (příhlásit)