Akce 21. září 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Rozpočtový výbor
č. 60, upravená (19., 20. a 21. září 2017) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 69 (21. září 2017) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 53 (21. září 2017) 

Semináře

Výbor pro zdravotnictví
Nová radiofarmaka pro PET vyšetření a terapii, teranostikaa její možnosti (21. září 2017) ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)