Akce 8. září 2017

Zpráva

Program předsedy PS 8. září 2017 (8. 9. 2017)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Vyšetřovací komise k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu
č. 11 (8. září 2017) 

Schůze Poslanecké sněmovny

60. schůze (5. až 13. září 2017) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelaceISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)