Akce 7. září 2017

Zpráva

Program předsedy PS 7. září 2017 (7. 9. 2017)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů
č. 34, pokračování (7. září 2017) 
Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
č. 29, pokračování (7. září 2017) 
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
č. 24 (7. září 2017) 
HV - Podvýbor pro dopravu
č. 15 (7. září 2017) 
Vyšetřovací komise k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu
č. 10 (7. září 2017) 

Schůze Poslanecké sněmovny

60. schůze (5. až 13. září 2017) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelaceISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)