Akce 5. září 2017

Zpráva

Program předsedy PS 5. září 2017 (5. 9. 2017)


Delegace myanmarského parlamentu v Praze (5. 9. 2017)


Schůze výborů, komisí a podvýborů

Volební komise
č. 52 (5. září 2017) 
Petiční výbor
č. 42 (5. září 2017) 
Kontrolní výbor
č. 49 (5. září 2017) 
Výbor pro sociální politiku
č. 58 (5. září 2017) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 52 (5. září 2017) 
Zahraniční výbor
č. 37 (5. září 2017) 
Zahraniční výbor
č. 38 (5. září 2017) 
Vyšetřovací komise k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu
č. 9 (5. září 2017) 

Schůze Poslanecké sněmovny

60. schůze (5. až 13. září 2017) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelaceISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)