Akce 15. srpna 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Vyšetřovací komise k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu
č. 6 (15. srpna 2017) ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)