Akce 22. června 2017

Zpráva

Konference na téma Společenská smlouva (22. 6. 2017)


Program předsedy PS 22. června 2017 (22. 6. 2017)


Semináře

Ústavně právní výbor
Milost prezidenta republiky (22. června 2017) 

 

Aktuálně probíhající a plánované akce (22. června 2017)

Další akce dnes nejsou plánovány.ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)