Akce 1. června 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 47 (30. května až 1. června 2017) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 67 (1. června 2017) 
Výbor pro sociální politiku
č. 53 (1. června 2017) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 41 (1. června 2017) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 59 (30. května až  1. června 2017) 

Semináře

Výbor pro evropské záležitosti
Evropské fondy (1. června 2017) 
Výbor pro zdravotnictví
Nová radiofarmaka pro PET vyšetření a terapii, teranostika a její možnosti (1. června 2017) ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)