Akce 31. května 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 47 (30. května až 1. června 2017) 
Volební výbor
č. 37 (31. května 2017) 
Hospodářský výbor
č. 53, upravená (31. května 2017) 
Ústavně právní výbor
č. 88 (31. května 2017) 
Výbor pro bezpečnost
č. 43 (31. května 2017) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 40, doplněná pozvánka (31. května 2017) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 59 (30. května až  1. června 2017) 
Zemědělský výbor
č. 43 (31. května 2017) 
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
č. 21 (31. května 2017) 
UPV - Finanční podvýbor
č. 15 (31. května 2017) ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)