Akce 2. května 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Petiční výbor
č. 39 (2. května 2017) 
Volební výbor
č. 36 (2. května 2017) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 57 (2. - 4. května 2017) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 12 (2. až 4. května 2017) 
HV - Podvýbor pro podnikatelské prostředí
č. 10 (2. května 2017) ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)