Akce 10. března 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství
č. 17 (10. března 2017) 

Semináře

Ústavně právní výbor
Aktuální otázky exekučního práva ve světle posledních legislativních změn a v komparaci s novou slovenskou právní úpravou (10. března 2017) ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)