Akce 8. března 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Mandátový a imunitní výbor
č. 45 (8. března 2017) 
Rozpočtový výbor
č. 52 (8. března 2017) 
Rozpočtový výbor
č. 52, upravená (8. března 2017) 
Výbor pro evropské záležitosti
č. 61 (8. a 9. března 2017) 
Hospodářský výbor
č. 48 (8. března 2017) 
Výbor pro bezpečnost
č. 39 (8. března 2017) 
Výbor pro zdravotnictví
č. 45 (8. března 2017) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 53 (8. března 2017) 
RV - Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
č. 10 (8. března 2017) ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)