Akce 24. února 2017

Zpráva

Návrhy kandidátů na volbu 2 členů KR GA ČR - do 15. dubna 2017 (24. 2. 2017)
Předsedavýboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů na volbu 2 členů Kontrolní rady Grantové agentury ČR, do 15. dubna 2017.
ISP (příhlásit)