Akce 24. února 2017

Zpráva

Program předsedy PS 24. února 2017 (24. 2. 2017)


Návrhy kandidátů na volbu 2 členů KR GA ČR - do 15. dubna 2017 (24. 2. 2017)
Předsedavýboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vyzývá oprávněné subjekty k podání návrhů na volbu 2 členů Kontrolní rady Grantové agentury ČR, do 15. dubna 2017.

Schůze Poslanecké sněmovny

55. schůze (21. února až 15. března 2017) - pořad schůze, stenoprotokoly, ústní interpelaceISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)