Akce 8. února 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Hospodářský výbor
č. 47 (8. února 2017) 
Výbor pro bezpečnost
č. 38 (8. února 2017) 
Výbor pro sociální politiku
č. 50 (8. února 2017) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 35 (8. února 2017) 
Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
č. 52 (8. a 9. února 2017) 
Výbor pro životní prostředí
č. 40 (8. února 2017) 
VVVKM - Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
č. 11 (7. až 9. února 2017) 
VZ - Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku
č. 19 (8. února 2017) 
VZP - Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
č. 9 (8. února 2017) 
VZP - Podvýbor pro technickou ochranu přírody
č. 7 (8. února 2017) ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)