Akce 26. ledna 2017

Schůze výborů, komisí a podvýborů

Kontrolní výbor
č. 42 (26. ledna 2017) 
Ústavně právní výbor
č. 81 (26. ledna 2017) 
Výbor pro obranu
č. 38 (26. ledna 2017) 
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
č. 34 (26. ledna 2017) 
Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
č. 19 (26. ledna 2017) 

Semináře

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, sněmovní tisk 927 (26. ledna 2017) ISP (příhlásit), RSZ (přihlásit)